KOPALNIA
ROPY NAFTOWEJ

Plac zabaw zrealizowany w 2022 r. dla Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce. Centralną część placu stanowi Zestaw Kiwon.

ZESTAW

KIWON

Centralną część niewielkiego placu zabaw stanowi Zestaw Kiwon – inspirowany wykorzystywanymi w przemyśle pompami żerdziowymi służącymi do pompowania ropy naftowej ze złoża.

URZĄDZENIA

UZUPEŁNIAJĄCE

Urządzenia uzupełniające projektu nawiązują do tematyki przemysłu naftowego i paliw kopalnych. Na placu znalazły się podwójna ważka oraz kiwaki Lampy naftowe, a także huśtawka podwójna i piaskownica wykonane z odpornego tworzywa sztucznego z recyklingu rECO.

LOKALIZACJA