RZEKA WIEDZY
JASTRZĘBIE ZDRÓJ

Ścieżka powstała w 2016 r. przy Centrum Edukacji Ekologicznej na terenie oczyszczalni ścieków Ruptawa w Jastrzębiu Zdroju

ZESTAW

RYBA

Centralnym punktem ścieżki edukacyjnej jest konstrukcja w kształcie ryby. We wnętrzu głowy znajduje się stanowisko do obserwacji mikroskopowej a szkielet to gra na ruchomych sześcianach.

INFORMACJE

UZUPEŁNIAJĄCE

Nazwa „Rzeka wiedzy” nie jest przypadkowa, ścieżka dydaktyczna swoim kształtem przypomina naturalny bieg rzeki, a na jej meandrach znajduje się 14 stanowisk edukacyjnych o różnorodnej tematyce. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom związanym ze zrównoważonym rozwojem oraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE)

LOKALIZACJA